פרוייקט הפרחים

הפרחים, רעננה

הפרחים רעננה - חזית הבניין 2
הפרחים רעננה - חזית הבניין 1